Stjórn 2018-2019 kjörin á aðalfundi s.l. laugardag 14. apríl 2018.

Á aðalfundi Ungra umhverfissinna, s.l. laugardag 14. apríl 2018, var kjörin ný stjórn en hana sitja:
Pétur Halldórsson, formaður
Tinna Hallgrímsdóttir
Starri Reynisson
Sigurður Thorlacius
Helga Númadóttir
Rafn Helgason, varamaður
Erla Guðný Helgadóttir, varamaður

 

Aðalfundurinn ályktaði einnig um eftirfarandi:

a. Friðun Landgrunns Íslands

Aðalfundur Ungra Umhverfissinna ályktar að félagið skuli beita sér fyrir því að Ísland
friði landgrunn Íslands, þ.m.t. Drekasvæðið, gagnvart gas- og olíuleit- og vinnslu
m.t.t. markmiða um kolefnishlutleysi Íslands 2030.

b. Endurheimt votlendis

Í ljósi mikillar losunar gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi og röskun á
lífríki sem því fylgir ályktar aðalfundur Ungra umhverfissinna að styðja aðgerðir og
hvetja til endurheimtar votlendis á Íslandi.

 

Lagabreytingar sem voru samþykktar á fundinum:

  • 9. gr. hljóði svo:“Atkvæðisrétt á almennum fundum hafa allir viðstaddir
    félagsmenn. Tillaga telst samþykkt hljóti hún meirihluta greiddra atkvæða.
  • Við bætist ný 13. gr. í kafla V. um Aðalfund er hljóðar svo: “Atkvæðisrétt á
    aðalfundi hafa einungis þeir sem skráðir hafa verið í félagið í viku eða lengur.”
  • Við bætist ný 18. gr. er hljóðar svo: “Stjórn er heimilt að ráða
    framkvæmdastjóra og getur falið honum starfsmannahald.”

Lög félagsins í heild má sjá hér.