Stjórn 2018-2019 kjörin á aðalfundi s.l. laugardag 14. apríl 2018.

Á aðalfundi Ungra umhverfissinna, s.l. laugardag 14. apríl 2018, var kjörin ný stjórn en hana sitja: Pétur Halldórsson, formaður Tinna Hallgrímsdóttir Starri Reynisson Sigurður Thorlacius Helga Númadóttir Rafn Helgason, varamaður Erla Guðný Helgadóttir, varamaður   Aðalfundurinn ályktaði einnig um eftirfarandi: a. Friðun Landgrunns Íslands Aðalfundur Ungra Umhverfissinna ályktar að félagið skuli beita sér fyrir því að Ísland friði landgrunn Íslands, þ.m.t. Drekasvæðið, gagnvart gas- og olíuleit- og vinnslu m.t.t. markmiða um kolefnishlutleysi Íslands 2030. b. Endurheimt votlendis Í ljósi mikillar losunar gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi og röskun á lífríki sem því fylgir ályktar aðalfundur Ungra umhverfissinna að styðja aðgerðir og hvetja til endurheimtar votlendis á Íslandi.   Lagabreytingar sem voru samþykktar á fundinum: 9. gr. hljóði svo:“Atkvæðisrétt á almennum fundum hafa allir viðstaddir félagsmenn. Tillaga telst samþykkt hljóti hún meirihluta greiddra atkvæða. Við bætist ný 13. gr. í kafla V. um Aðalfund er hljóðar svo: “Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis þeir sem skráðir hafa verið í félagið í viku eða lengur.” Við bætist ný 18. gr. er hljóðar svo: “Stjórn er heimilt að ráða framkvæmdastjóra og getur falið honum starfsmannahald.” Lög félagsins í heild má sjá...

Aðalfundur 2018 – Lagabreytingatillögur

Aðalfundur Ungra umhverfissinna 2018 verður haldinn laugardaginn 14. apríl kl.16-18 í Hinu húsinu, Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík, í Dómsalnum á 3. hæð. Lagðar verða fram eftirfarandi lagabreytingatillögur: 9. gr. hljóði svo: “Atkvæðisrétt á almennum fundum hafa allir viðstaddir félagsmenn. Tillaga telst samþykkt hljóti hún meirihluta greiddra atkvæða.” Við bætist ný 13. gr. er hljóðar svo: “Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis þeir sem skráðir hafa verið í félagið í viku eða lengur.” Við bætist ný 18. gr. er hljóðar svo: “Stjórn er heimilt að ráða framkvæmdastjóra og getur falið honum starfsmannahald.” Viðburðurinn á...